EMB-bloedtest, hematologisch, microscopisch & energetisch bloedbeeldonderzoek

Loop je al lange tijd met (vage) klachten? Heb je al diverse onderzoeken gedaan, maar weet je nog steeds niet waar je klachten vandaan komen? Dan is een EMB test wellicht iets voor jou! 

EMB-bloedtest wat is dat nu eigenlijk?

De Energetische Morfologische Bloedtest zoals je het voluit schrijft, een testmethode waarbij er door middel van een vingerprik capillair bloed wordt afgenomen. Dit onderzoek wordt met zowel de reguliere als complementaire bril bekeken en in combinatie met het eerder opgetekende (klinisch) verhaal van de patiënt.

Alles is energie en ons lijf is energie. Zonder dat we het weten stralen we energie uit. Deze stralingen hebben allemaal een bepaalde unieke frequentie. Hierdoor kunnen we meten welke energieën er afgegeven worden. In een vroeg stadium zijn bepaalde energieën al te meten, voordat er klassieke klachten zichtbaar zijn.

Wat wordt er dan gemeten met deze test?

Basis hematologie (bij voldoende bloed), microscopisch bloedonderzoek, vitaminen, mineralen, vetzuren, hormonen, neurotransmitters, stress parameters, acupunctuur meridianen, energetische pathogeen belasting, darm parameters, energetische blokkades, PNI verstoringen en energetische intoleranties.

 

Wat houdt de energetische meting in?

Alle cellen in het lichaam hebben een cel-eigen energetische waarde (trilling). Deze energetische waarde worden via resonantie gemeten waarna een totaal overzicht van de fysieke en mentale gezondheid zichtbaar wordt. De apparatuur zendt een orgaan specifieke trilling uit en ontvangt deze terug van het orgaan, Het verschil tussen het gezonden en ontvangen signaal wordt omgezet waarna duidelijk te zien is hoeveel functieverlies er in een bepaalde cel is ontstaan. Bloed bevat ook energetische trillingen/waarde.

Ons lichaam geeft op trillingsniveau aan wat er nodig is om weer in balans te komen. Alles is ‘energie’ volgens Einstein en je energie zegt alles over jouw gezondheid en emotioneel welbevinden.
Energie bestaat uit frequenties. Materie staat met elkaar in verbinding op trillingsniveau. De beroemde vergelijking E=mc2 zegt vereenvoudigd: dat massa (materie) naar energie kan worden omgerekend en vice versa. 

Voor wie is een EMB test geschikt:

  • Een cliënt die open staat voor; holistische zorg en een motivatie heeft om leefstijladviezen en eventueel een suppletieadvies op te volgen. (en ook de beperking beseft van complementaire zorg).
  • Een cliënt die; regulier al gescreend is en waar men ‘niet‘ uit komt
  • Preventief; Een check-up geeft mogelijkheden alleen zullen uitslagen soms gezien moeten worden
    als pre stadia en zodoende mogelijk preventief behandeld worden. 

De test vervangt niet het reguliere bloedonderzoek, het is een andere wijze van meten en interpreteren.

De EMB bloedtest als onderzoeksmethode heeft wel zijn sporen verdiend door de resultaten bij cliënten na het door hen opvolgen van de (mede) o.b.v. de uitkomsten van de bloedtest gebaseerde adviezen. Therapeuten die hiermee werken horen terug dat ongeveer 70-80% van de cliënten verbetering opmerkt. Cliënten herkennen zich ook vaak in de uitslag. De suppletie adviezen die worden gegeven zijn vaak wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd, bijvoorbeeld een B12 supplement bij een B12 deficiëntie of ijzer bij een wat te lage ijzerstatus.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deze test zijn; €199,- incl btw.

Dit is inclusief :

  • Consult intake incl. bloedafname á 60 minuten.
  •  EMB-bloedtest
  • Consult mondelinge  nabespreking uitslag en advies á 60 minuten.